FOCUS MECHANIC

สิ่งที่เราเสนอ

โฟคัส แมคคานิค พร้อมตอบสนองทุกความต้องการด้านน้ำมันหล่อลื่นในการแปรรูปเหล็กของลูกค้า  ไม่ว่าจะเป็นน้ำมันกลึงตัดทั้งชนิดน้ำมันล้วนหรือผสมน้ำ  น้ำมันตีขึ้นรูปร้อน  น้ำมันฉ... ... More

 
Video
GEAR GRINDING PROCESS COURTESY FROM RUAMMITR ENGINEERING AND SERVICE 2
View More Video
 
News
น้ำมันชุบแข็ง
 

น้ำมันชุบแข็ง

การชุบแข็งที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้ได้มาซึ่งชิ้นงานที่มีคุณภาพตามต้องการเช่น ความแข็ง ความสม่ำเสมอไม่บิดงอหรือเปลี่ยนรูป การเลือกชนิดของน้ำมันชุบแข็งให้เหมาะสมกับประเภทของเตา*  และประเภทของผลิตภัณฑ์** ที่จะชุบ มีความสำคัญอย่างยิ่งยวด ทางบริษัทขอเสนอน้ำมันชุบแข็งที่ผ่านการคิดค้น พัฒนา และปรับ... Read More...

Our Partner
Customer Customer Customer Customer